Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Vzory tlačív k formuláru PD A1


Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu vyslania samostatne zárobkovo činnej osoby
Stiahnuť
dokument

[pdf, 1 Mb]
Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu vyslania samostatne zárobkovo činnej osoby - kliknite pre podrobnosti
na územie iného členského štátu EÚ
 
Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu vyslania samostatne zárobkovo činnej osoby na územie iného členského štátu EÚ - verzia pre tlač Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu vyslania samostatne zárobkovo činnej osoby na územie iného členského štátu EÚ - verzia pre tlač [pdf, 439 kb]

Oznámenie samostatne zárobkovo činnej osoby o zmenách, ktoré nastali počas doby vyslania
Stiahnuť
dokument

[pdf, 792 kb]
Oznámenie samostatne zárobkovo činnej osoby o zmenách, ktoré nastali počas doby vyslania - kliknite pre podrobnosti
podľa článku 12 (2) nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004. Toto oznámenie sa nevzťahuje na osoby, ktorým bol vystavený PD A1 podľa článku 13 nariadenia (ES) ak osoba zvyčajne vykonáva činnosti zamestnanca a/alebo samostatnú zárobkovú činnosť na území dvoch alebo viacerých členských štátoch
 
Oznámenie samostatne zárobkovo činnej osoby o zmenách, ktoré nastali počas doby vyslania - verzia pre tlač Oznámenie samostatne zárobkovo činnej osoby o zmenách, ktoré nastali počas doby vyslania - verzia pre tlač [pdf, 280 kb]

Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu vyslania zamestnanca
Stiahnuť
dokument

[pdf, 914 kb]
Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu vyslania zamestnanca - kliknite pre podrobnosti
na územie iného členského štátu EÚ
 
Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu vyslania zamestnanca - verzia pre tlač Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu vyslania zamestnanca - verzia pre tlač [pdf, 371 kb]

Oznámenie zamestnávateľa a zamestnanca o zmenách, ktoré nastali počas doby vyslania
Stiahnuť
dokument

[pdf, 281 kb]
Oznámenie zamestnávateľa a zamestnanca o zmenách, ktoré nastali počas doby vyslania - kliknite pre podrobnosti
podľa článku 12 (1) nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004. Toto oznámenie sa nevzťahuje na osoby, ktorým bol vystavený PD A1 podľa článku 13 nariadenia (ES) ak osoba zvyčajne vykonáva činnosti zamestnanca a/alebo samostatnú zárobkovú činnosť na území dvoch alebo viacerých členských štátoch.
 
Oznámenie zamestnávateľa a zamestnanca o zmenách, ktoré nastali počas doby vyslania Oznámenie zamestnávateľa a zamestnanca o zmenách, ktoré nastali počas doby vyslania [rtf, 71 kb]

Čestné vyhlásenie samostatne zárobkovo činnej osoby o nevykonávaní samostatnej zárobkovej činnosti
Stiahnuť
dokument

[pdf, 276 kb]
Čestné vyhlásenie samostatne zárobkovo činnej osoby o nevykonávaní samostatnej zárobkovej činnosti
resp. zamestnanca o nevykonávaní činnosti zamestnanca v SR

Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 osobe, ktorá vykonáva činnosť ako zamestnaná osoba
Stiahnuť
dokument

[pdf, 958 kb]
Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 osobe, ktorá vykonáva činnosť ako zamestnaná osoba - kliknite pre podrobnosti
alebo činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba v SR.
 
Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 osobe, ktorá vykonáva činnosť ako zamestnaná osoba alebo činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba v SR - verzia pre tlač Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 osobe, ktorá vykonáva činnosť ako zamestnaná osoba alebo činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba v SR - verzia pre tlač [pdf, 432 kb]

Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby zvyčajne vykonávajúcej činnosť ako samostatne zárobkovo činná v dvoch alebo viacerých členských štátoch EÚ
Stiahnuť
dokument

[pdf, 1 Mb]
Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby zvyčajne vykonávajúcej činnosť ako samostatne zárobkovo činná v dvoch alebo viacerých členských štátoch EÚ - kliknite pre podrobnosti
Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby zvyčajne vykonávajúcej činnosť ako samostatne zárobkovo činná v dvoch alebo viacerých členských štátoch EÚ
 
Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby zvyčajne vykonávajúcej činnosť ako samostatne zárobkovo činná v dvoch alebo viacerých členských štátoch EÚ - verzia pre tlač Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby zvyčajne vykonávajúcej činnosť ako samostatne zárobkovo činná v dvoch alebo viacerých členských štátoch EÚ - verzia pre tlač [pdf, 453 kb]

Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 pre štátneho zamestnanca
Stiahnuť
dokument

[pdf, 2 Mb]
Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 pre štátneho zamestnanca - kliknite pre podrobnosti
Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 pre štátneho zamestnanca
 
Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 pre štátneho zamestnanca - verzia pre tlač Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 pre štátneho zamestnanca - verzia pre tlač [pdf, 361 kb]

Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby zvyčajne vykonávajúcej činnosť ako zamestnanec dvoch alebo viacerých členských štátoch EÚ
Stiahnuť
dokument

[pdf, 936 kb]
Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby zvyčajne vykonávajúcej činnosť ako zamestnanec dvoch alebo viacerých členských štátoch EÚ - kliknite pre podrobnosti
Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby zvyčajne vykonávajúcej činnosť ako zamestnanec dvoch alebo viacerých členských štátoch EÚ
 
Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby zvyčajne vykonávajúcej činnosť ako zamestnanec - verzia určená pre tlač Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby zvyčajne vykonávajúcej činnosť ako zamestnanec - verzia určená pre tlač [pdf, 360 kb]

Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby, ktorá zvyčajne vykonáva činnosť ako zamestnaná osoba
Stiahnuť
dokument

[pdf, 1 Mb]
Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby, ktorá zvyčajne vykonáva činnosť ako zamestnaná osoba - kliknite pre podrobnosti
a činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba v odlišných členských štátoch EÚ
 
Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby, ktorá zvyčajne vykonáva činnosť ako zamestnaná osoba a činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba v odlišných členských štátoch EÚ - verzia pre tlač Žiadosť o určenie uplatniteľnej legislatívy osoby, ktorá zvyčajne vykonáva činnosť ako zamestnaná osoba a činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba v odlišných členských štátoch EÚ - verzia pre tlač [pdf, 467 kb]

Čestné vyhlásenie o bydlisku na účely určenia príslušnosti k právnym predpisom sociálneho a zdravotného poistenia
Stiahnuť
dokument

[pdf, 605 kb]
Čestné vyhlásenie o bydlisku na účely určenia príslušnosti k právnym predpisom sociálneho a zdravotného poistenia
(sociálne zabezpečenie) podľa nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 a č. 987/2009

Oznámenie osoby zvyčajne zamestnanej/samostatnej zárobkovo činnej na území dvoch alebo viacerých členských štátoch
Stiahnuť
dokument

[pdf, 787 kb]
Oznámenie osoby zvyčajne zamestnanej/samostatnej zárobkovo činnej na území dvoch alebo viacerých členských štátoch - kliknite pre podrobnosti
o zmene, ktorá nastala v situácii podľa článku 13 nariadenia (ES) č. 883/2004 počas doby platnosti PD A1 (okrem zamestnancov medzinárodnej prepravy)
 
Oznámenie osoby zvyčajne zamestnanej/samostatne zárobkovo činnej na území dvoch alebo viacerých členských štátoch o zmene - určené pre tlač Oznámenie osoby zvyčajne zamestnanej/samostatne zárobkovo činnej na území dvoch alebo viacerých členských štátoch o zmene - určené pre tlač [pdf, 276 kb]

Čestné vyhlásenie o preklade prílohy žiadosti o vystavenie PD A1
Stiahnuť
dokument

[pdf, 710 kb]
Čestné vyhlásenie o preklade prílohy žiadosti o vystavenie PD A1 - kliknite pre podrobnosti
resp. formulára E 101 vyhotovenej v cudzom jazyku okrem češtiny
 
Čestné vyhlásenie o preklade prílohy žiadosti o vystavenie PD A1, resp. formulára E 101 vyhotovenej v cudzom jazyku okrem češtiny - určené pre tlač Čestné vyhlásenie o preklade prílohy žiadosti o vystavenie PD A1, resp. formulára E 101 vyhotovenej v cudzom jazyku okrem češtiny - určené pre tlač [pdf, 189 kb]

Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu udelenia výnimky
Stiahnuť
dokument

[pdf, 388 kb]
Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu udelenia výnimky - kliknite pre podrobnosti
Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu udelenia výnimky
 
Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu udelenia výnimky Žiadosť o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu udelenia výnimky [docx, 32 kb]

Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie neprevzatej sumy v čase korona-krízy SK/AJ
Stiahnuť
dokument

[docx, 41 kb]
Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie neprevzatej sumy v čase korona-krízy SK/AJ - kliknite pre podrobnosti
Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie neprevzatej sumy v čase korona-krízy SK/AJ
 
Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie neprevzatej sumy v čase korona-krízy SK/AJ Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie neprevzatej sumy v čase korona-krízy SK/AJ [pdf, 312 kb]
Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie neprevzatej sumy v čase korona-krízy SK Žiadosť o výplatu sumy dávky / zmenu miesta výplaty sumy dávky / opätovné vyplatenie neprevzatej sumy v čase korona-krízy SK [docx, 39 kb]

Vyhlásenie k exportu dávky v nezamestnanosti z iného štátu EÚ, EHP a Švajčiarska
Stiahnuť
dokument

[docx, 33 kb]
Vyhlásenie k exportu dávky v nezamestnanosti z iného štátu EÚ, EHP a Švajčiarska
Vyhlásenie nezamestnanej osoby na účely zachovania nároku na dávku v nezamestnanosti z iného členského štátu Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarskej konfederácie* (ďalej len „export dávky v nezamestnanosti z iného členského štátu na územie Slovenskej republiky“)