Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Čestné vyhlásenie SZČO

Čestné vyhlásenie

povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO)
k 30. júnu 2020 o nepodaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B) za zdaňovacie obdobie 2019, v súvislosti s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti

(podľa § 6 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov)

 

Čestné vyhlásenie je určené na vyplnenie a odoslanie elektronicky.

 

SZČO:

*
 
*
     
*
     
*
*
*
*
     
 
*
Poučenie:

Zaslaním a zapracovaním tohto čestného vyhlásenia sa bude na Vás, ako povinne poistenú SZČO k 30. júnu 2020, nazerať, že ste v súvislosti s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti nepodali za zdaňovacie obdobie 2019 daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B), pretože ste ho neboli podľa § 32 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov povinný(á) podať, pokiaľ sa nepreukáže opak. Čestné vyhlásenie bude podkladom pre vyhodnotenie zániku Vášho povinného poistenia SZČO k 30. júnu 2020.

  Vyhlásenie:
*
*

(Údaj označený hviezdičkou je povinný *)