Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

O web sídle

Webová stránka Sociálnej poisťovne má ambíciu byť efektívnym nástrojom komunikácie Sociálnej poisťovne s verejnosťou. Dostupnosť a aktuálnosť informácií pre všetky skupiny užívateľov, vrátane osôb so zdravotným postihnutím, patrí medzi jej priority. Základnými atribútmi stránky www.socpoist.sk sú:

  • ľahká orientácia
  • moderný design
  • široká ponuka informácií
  • rýchla dostupnosť informácií

Zo základného princípu – poskytnúť hľadané informácie čo najrýchlejšie - vychádza aj grafické riešenie stránky. Web stránka Sociálnej poisťovne je zostavená tak, aby ponúkala štrukturované informácie, a tým maximálne sprehľadnila cestu k jednotlivým dokumentom. Za obsahovú stránku web sídla sa zodpovedajú odborníci Sociálnej poisťovne, jej garantom je komunikačný odbor, ktorý zabezpečuje aj priamu spätnú väzbu s klientmi. Aktualizácia obsahu webu prebieha okamžite, ako vzniknú požiadavky na pridanie alebo akúkoľvek zmenu obsahu, a to prostredníctvom redakčného systému CMS Romboid.

Štruktúra a obsah stránok

Základné členenie webovej stránky je na na dve hlavné časti:

  • Sociálne poistenia – informácie o hlavnej činnosti podľa jednotlivých druhov sociálneho poistenia
  • Klienti a poistenie – klientska časť určená pre poistenca Sociálnej poisťovne i bežného občana, poskytuje pohľad na problematiku sociálneho poistenia cez cieľové skupiny, zhrnutie toho najpodstatnešieho a praktického do servisu pre klientov, všetko dôležité o poistnom, výbere poistného, ponúka priestor pre riešenie otázok v rubrike poradňa.

Kontaktujte nás

Sociálna poisťovňa víta námety návštevníkov svojho web sídla. Postrehy, námety, kritiku či rady nám zasielajte na webmaster@socpoist.sk .

Textová verzia webovej stránky je vytváraná v maximálne možnej miere podľa zásad prístupnosti pre ťažko zrakovo postihnutých používateľov. Táto verzia spĺňa strednú (druhú) úroveň prístupnosti podľa zásad uvedených na stránke www.blindfriendly.sk. Kód stránok zodpovedá norme HTML 4.01 Transitional. Pre zobrazenie stránok sú použité CSS 2 a beztabuľkový layout. Textová verzia umožňuje úplné zobrazenie informácií bez zbytočnej grafiky (vyžaduje funkčné cookies v prehliadači). Dodávateľ technológie neručí za externé stránky, ktoré sú prístupné zo stránky Sociálnej poisťovne ako ani za dodržiavanie zásad prístupnosti a validity kódu dokumentov, ktoré sú do redakčného systému vkladané priamou konverziou z textových editorov.

Technické spracovanie

Informačná architektúra stránok, implementácia a programovanie webových stránok, redakčný a publikačný systém - Datalan, a.s..
Grafický dizajn - © Sociálna poisťovňa. Všetky práva sú vyhradené a podliehajú autorskému zákonu.
Generované web stránky sú optimalizované pre MS Internet Explorer verzia 6.0 (a vyššia), Mozilla Firefox verzia 1.0 (a vyššia) a grafické rozlíšenie 1024 x 768 pixelov. Administráciu a chod servera zabezečuje Odbor informatiky Sociálnej poisťovne.

Správca obsahu a technický prevádzkovateľ

Kontaktná adresa na správcu obsahu a technického prevádzkovateľa je webmaster@socpoist.sk.
Úradné hodiny: pondelok až piatok od 8:00 do 15:00.

Autorské práva

© Sociálna poisťovňa, ústredie, ul. 29. augusta č. 8-10, 813 63 Bratislava

Všetky práva sú vyhradené. Všetky informácie a technológie použité na týchto webových stránkach podliehajú autorskému zákonu. Využitie informácií na stránkach Sociálnej poisťovne pre vlastnú potrebu a študijné účely je povolené bez obmedzenia. Informácie môžu byť za týmto účelom tlačené, avšak nesmú byť akokoľvek upravované a menené. Publikovať obsah stránok v tlači, na iných webových stránkach alebo akýmkoľvek iným spôsobom je dovolené iba po predchádzajúcom písomnom súhlase prevádzkovateľa stránok a s uvedením zdroja (Sociálna poisťovňa).