Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Použitie finančných prostriedkov dôchodkového poistenia (základný fond starobného poistenia a základný fond invalidného poistenia spolu)


mld. Sk
2019 2020 2021
VÝDAVKY CELKOM: 7 356,91 7 759,05 8 016,25
z toho:
starobné dôchodky (vrátane starobných pomerných) 5 751,32 6 097,06 6 358,29
predčasné starobné dôchodky 88,60 90,07 89,87
invalidné dôchodky 799,71 825,25 812,67
čiastočné invalidné dôchodky x x x
vdovské dôchodky 609,34 633,21 638,20
vdovecké dôchodky 72,04 76,38 78,70
sirotské dôchodky 35,57 36,53 37,71
poistné za poberateľov inv. dôch. (§128f zsp) x x x
zúčtovanie dávok (§112 odst. 9) 0,33 0,55 0,94
príspevky na starobné dôchodkové sporenie za poberateľov invalidných dôchodkov x x x
Prevod do budúcich rokov 326,10 245,75 414,35
Od 1.1. 2000 výdavky na dôchodky nezahŕňajú zvýšenie z dôvodu JZP, odboja a rehabilitácie
Od 1.1. 2004 platí zákon 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení

VÝDAVKY CELKOM:
2019
7 356,91
2020
7 759,05
2021
8 016,25
starobné dôchodky (vrátane starobných pomerných)
2019
5 751,32
2020
6 097,06
2021
6 358,29
predčasné starobné dôchodky
2019
88,60
2020
90,07
2021
89,87
invalidné dôchodky
2019
799,71
2020
825,25
2021
812,67
čiastočné invalidné dôchodky
2019
x
2020
x
2021
x
vdovské dôchodky
2019
609,34
2020
633,21
2021
638,20
vdovecké dôchodky
2019
72,04
2020
76,38
2021
78,70
sirotské dôchodky
2019
35,57
2020
36,53
2021
37,71
poistné za poberateľov inv. dôch. (§128f zsp)
2019
x
2020
x
2021
x
zúčtovanie dávok (§112 odst. 9)
2019
0,33
2020
0,55
2021
0,94
príspevky na starobné dôchodkové sporenie za poberateľov invalidných dôchodkov
2019
x
2020
x
2021
x
Prevod do budúcich rokov
2019
326,10
2020
245,75
2021
414,35