Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Použitie fondu poistenia v nezamestnanosti


v mil. Sk
2019 2020 2021
VÝDAVKY CELKOM 214 194,55 329 211,53 289 840,26
z toho:
výdavky na dávku 214 073,34 329 093,84 290 201,80
suma refundovaná do krajín EÚ 303,42 533,43 626,14
zúčtovanie dávok § 112 ods. 9 zsp -266,78 -439,36 -878,69
záväzky z titulu vyplatených dávok do EÚ 84,57 23,62 -108,99
prevod podľa § 68 ods. 6, 7, 8 x x x
záväzky z NÚP x x x
odvod prostriedkov za NÚP x x x

VÝDAVKY CELKOM
2019
214 194,55
2020
329 211,53
2021
289 840,26
výdavky na dávku
2019
214 073,34
2020
329 093,84
2021
290 201,80
suma refundovaná do krajín EÚ
2019
303,42
2020
533,43
2021
626,14
zúčtovanie dávok § 112 ods. 9 zsp
2019
-266,78
2020
-439,36
2021
-878,69
záväzky z titulu vyplatených dávok do EÚ
2019
84,57
2020
23,62
2021
-108,99
prevod podľa § 68 ods. 6, 7, 8
2019
x
2020
x
2021
x
záväzky z NÚP
2019
x
2020
x
2021
x
odvod prostriedkov za NÚP
2019
x
2020
x
2021
x