Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Tvorba rezervného fondu solidarity


mld. Sk
2019 2020 2021
TVORBA ZDROJOV CELKOM: 1 301,45 1 279,54 1 573,22
Príjmy z poistného 1 253,55 1 270,41 1 360,27
v tom:
zamestnávatelia 1 143,18 1 147,19 1 233,00
samostatne zárobkovo činné osoby 55,82 55,86 62,75
dobrovoľne poistené osoby 1,64 1,75 4,17
dlžné poistné a sankcie 31,23 40,18 28,23
štát 21,68 25,43 32,12
Ostatné príjmy 0,15 0,13 0,15
Tvorba v bežnom roku po presune príslušného % z poistného do správneho fondu 1 223,66 1 240,09 1 327,82
Prevod z minulých rokov 77,79 39,45 245,40

TVORBA ZDROJOV CELKOM:
2019
1 301,45
2020
1 279,54
2021
1 573,22
Príjmy z poistného
2019
1 253,55
2020
1 270,41
2021
1 360,27
zamestnávatelia
2019
1 143,18
2020
1 147,19
2021
1 233,00
samostatne zárobkovo činné osoby
2019
55,82
2020
55,86
2021
62,75
dobrovoľne poistené osoby
2019
1,64
2020
1,75
2021
4,17
dlžné poistné a sankcie
2019
31,23
2020
40,18
2021
28,23
štát
2019
21,68
2020
25,43
2021
32,12
Ostatné príjmy
2019
0,15
2020
0,13
2021
0,15
Tvorba v bežnom roku po presune príslušného % z poistného do správneho fondu
2019
1 223,66
2020
1 240,09
2021
1 327,82
Prevod z minulých rokov
2019
77,79
2020
39,45
2021
245,40